Saltar ao contido

O TSXG pregunta á UE se a cidadanía debe ter máis información sobre os eólicos antes de que a Xunta os autorice

Galego

O TSXG solicita ao TJUE que se pronuncie sobre se o público debeu ter acceso aos informes sectoriais sobre eólicos antes de autorizarse os parques.

A Sala entende que a lei estatal e a autonómica “poderían non traspoñer adecuadamente” o esixido na directiva europea ao privar aos interesados do seu dereito para formular as alegacións. Os maxistrados esperarán á resolución europea para resolver sobre a legalidade da autorización da Xunta para construír do parque eólico outorgou autorizacións administrativas previa e de construción á empresa Eurus Desenvolvementos Renovables para o parque eólico A Raña III (Mazaricos). Auto PDF

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) expuxo unha tripla cuestión prejudicial ao Tribunal de Xustiza da UE (TJUE) para que determine se a Xunta debeu poñer ao dispor do público interesado os informes sectoriais sobre parques eólicos para que puidese, no seu caso, formular alegacións e participar no proceso de toma de decisión sobre as autorizacións dos parques antes de ser aprobados.

Obrigación de tres trámites

Os dous primeiros son outorgar audiencia ao público en xeral sobre o proxecto e solicitar os informes sectoriais dos órganos competentes en diversas materias; e, o terceiro, que se realizaría con posterioridade, consiste en trasladar os principais informes sectoriais aos interesados (e non só aos promotores) para que poidan formular alegacións antes da toma de decisión.

Aínda que outorgan audiencia ao promotor tras os trámites de información pública e obtención de informes sectoriais, prívalles aos interesados do seu dereito para formular as alegacións dentro dun prazo non inferior a 30 días, e antes de que a autoridade competente adopte a decisión sobre a solicitude de autorización do proxecto.

Onte, en “La Brújula de Galicia” de Onda Cero.


Castellano

El TSXG solicita al TJUE que se pronuncie sobre si el público debió tener acceso a los informes sectoriales sobre eólicos antes de autorizarse los parques.

La Sala entiende que la ley estatal y la autonómica “podrían no haber traspuesto adecuadamente” lo exigido en la directiva europea al privar a los interesados de su derecho a formular las alegaciones. Los magistrados esperarán a la resolución europea para resolver sobre la legalidad de la autorización de la Xunta para construir del parque eólico otorgó autorizaciones administrativas previa y de construcción a la empresa Eurus Desarrollos Renovables para el parque eólico A Raña III (Mazaricos). Auto PDF

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha planteado una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los parques antes de ser aprobados.

Obligación de tres trámites

Los dos primeros son otorgar audiencia al público en general sobre el proyecto y recabar los informes sectoriales de los órganos competentes en diversas materias; y, el tercero, que se realizaría con posterioridad, consiste en trasladar los principales informes sectoriales a los interesados (y no solo a los promotores) para que puedan formular alegaciones antes de la toma de decisión.

Si bien otorgan audiencia al promotor tras los trámites de información pública y obtención de informes sectoriales, les priva a los interesados de su derecho a formular las alegaciones dentro de un plazo no inferior a 30 días, y antes de que la autoridad competente adopte la decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto.

Escucha, en “La Brújula de Galicia” de Onda Cero.

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario